Chào m?ng ??n v?i Th? vi?n ??i h?c Van Nam

Kh?ng có n?i dung nào ???c ??a lên trang ch?.

Tin t?c

Giám ??c th? vi?n ??i h?c Nam Hoa ?ài Loan Hoàng T? Hà cùng ?oàn ??i bi?u ?? ??n th?m th? vi?n tr??ng chúng t?i, vào ngày 23 tháng 7 n?m 2016.

Ngày 5 tháng 9 n?m 2016, phó giáo s?, ti?n s? l?ch s? h?c, khoa Nghiên c?u V?n h?c ??i h?c vi?n, tr??ng ??i h?c Nagoya, Hayashi Kenichiro ?? nh?n l?i m?i ??n th?m th? vi?n tr??ng chúng t?i ? c? s? Trình C?ng.

Giám ??c th? vi?n ??i h?c Nam Hoa ?ài Loan Hoàng T? Hà cùng ?oàn ??i bi?u ?? ??n th?m th? vi?n tr??ng chúng t?i, vào ngày 23 tháng 7 n?m 2016.

? Ngày 5 tháng 9 n?m 2016, phó giáo s?, ti?n s? l?ch s? h?c, khoa Nghiên c?u V?n h?c ??i h?c vi?n, tr??ng ??i h?c Nagoya, Hayashi Kenichiro ?? nh?n l?i m?i ??n th?m th? vi?n tr??ng chúng t?i ? c? s? Trình C?ng.

Ngày 25 - 26 tháng 4, ho?t ??ng di?n ?àn khoa h?c k? thu?

Cu?c s?ng th? vi?n